1e woningen in Veghels Buiten opgeleverd en bewoond

Ondanks de economische tegenwind hebben enkele particulieren hun woon-droom inmiddels gerealiseerd in Veghels Buiten.

Urban Management was vanaf het prille begin bij dit planproces betrokken en heeft, samen met enkele andere bureaus het stedenbouwkundig concept en de ontwikkelstrategie voor Veghels Buiten bedacht en geïmplementeerd.

Tijdens een bezoek aan enkele van deze woningen (gelegen aan Heuvel, Beukelaarstraat, Havelt en Het Melven) bleek hoe vindingrijk de particulieren en hun architecten om zijn gegaan met de opgave en het beeldkwaliteit-kader behorende bij dit unieke planconcept. En met prachtige resultaten tot gevolg.