Wij ondersteunen

Maatschappelijke initiatieven

Urban Management verbindt zich voor een langere periode aan maatschappelijke initiatieven en doelen. Op dit moment dragen we een steentje bij aan:
 

 

Being Involved

Liberia, gelegen aan de West Afrikaanse kust, heeft een bewogen verleden. Sinds 2003 wordt het land geregeerd door een democratisch gekozen regering. Liberia kampt met een gebrek aan sterke en integere leiders. Being Involved faciliteert de opzet van het jong leiderschapprogramma en adviseert en ondersteunt bij de fondsenwerving. In Liberia wordt het project geleid door het Kofi Annan Instituut voor Conflict Transformatie, verbonden aan de Universiteit van Liberia. In het bestuur zit onder andere de internationaal gerespecteerde mensenrechtenactivist Samuel Kofi Woods II. Een aantal enthousiaste en ervaren Liberiaanse trainers, mentoren en gastsprekers gaan het programma uitvoeren. Er zijn al vele studenten die hun interesse hebben laten blijken. Knowing that we can make a difference in this world is a great motivator. How can we know this and not be involved?

Meer informatie:
http://www.beinginvolved.nl
 

 

Forever Angels

Forever Angels is een organisatie met een babyweeshuis in Tanzania. Veel van deze kinderen worden vlak na de geboorte verlaten door hun ouders of verliezen hun moeder door complicaties bij de geboorte. Het uiteindelijke doel van Forever Angels is de kinderen in de eigen familie terug te laten keren. Familieleden zijn vaak niet in staat om een baby op te vangen, de kosten van babymelk alleen al zijn voor gemiddeld gezin niet op te brengen. Veel van deze kinderen kunnen dan ook pas terug naar gezinsleden wanneer de periode van meest intensieve zorg voorbij is en de kinderen niet meer afhankelijk zijn van de dure babymelk. Op deze manier wordt voorkomen dat deze kinderen wees worden. Wanneer er geen mogelijkheden tot terugkeer zijn of de kinderen voor langere tijd verlaten zijn wordt er gezocht naar een adoptiegezin, in enkele gevallen zullen er kinderen doorgeplaatst worden naar een ander weeshuis.

Meer informatie:
www.foreverangels.org