Wachtend Land Blaricum

Winnaars bekend, ideeëncompetitie groot succes

Door de economische crisis komen bouwlocaties later of soms helemaal niet tot hun definitieve invulling. In het hele land worstelen gemeentes met de vraag hoe zij een tijdelijke invulling kunnen geven aan bouwrijpe locaties. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren.

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch en wethouder Peter Smit van de gemeente Blaricum reiken de prijzen uit.

De Blaricummermeent is een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Inmiddels zijn de eerste deelgebieden met woningbouw opgeleverd en is gestart met de ontwikkeling van het BusinessPark27 waar zich thans ook de eerste bedrijven vestigen. Het is evenwel duidelijk dat de totale invulling van de locatie zich over een langere periode zal uitstrekken. In De Blaricummermeent gaat het om ca. 40 hectare ‘Wachtend Land’.

Ideeëncompetitie groot succes
Op initiatief van Urban Management organiseerde de gemeente Blaricum samen met de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Polis Platform for Urbanism de Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’. Burgers, bedrijven en studenten werden uitgedaagd het beste idee voor het tijdelijk gebruik van delen van De Blaricummermeent te presenteren. Een deskundige jury beoordeelde de ideeën.

Bij de sluiting van de indieningstermijn op 30 november 2013 werd het respectabele totaal van 43 inzendingen geregistreerd. Onder het breed geschakeerde deelnemersveld bevinden zich studenten van verschillende faculteiten, diverse bedrijven en burgers uit het hele land en uit Blaricum. Het gaat om zowel profit als non-profit voorstellen met een business case als ook om ideeën zonder uitvoering.

Juryrapport met winnaars gepubliceerd
Uit de inzendingen spreekt betrokkenheid en een vermogen om buiten de gebaande paden te treden. De inzenders richten zich op mogelijke programma’s, het toegankelijk maken van het gebied en het verbinden van tijdelijkheid met de toekomstige ontwikkeling. Binnen de inzendingen is een trend waarneembaar van een exclusieve focus op het ruimtelijk ontwerp naar meer aandacht voor draagvlak en community. Diverse plannen beogen een partieel gebruik van de beschikbare locatie en lenen zich voor combinaties.

Na uitvoerig beraad selecteerde  de jury de winnaars uit 17 genomineerde inzendingen in verschillende categorieën. De bewoners van Blaricum hebben in het kader van de Publieksprijs via een stemming hun keuze bepaald.

Tijdens de prijsuitreiking van 6 februari 2014 werden de winnaars van de Ideeëncompetitie Wachtend Land bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt. De gemeente heeft daarna met de winnaars de mogelijkheden tot realisatie van hun ideeën onderzocht.

Ideeën gerealiseerd
Van de zes uitvoerbare plannen vielen er drie af wegens tijdgebrek. Wat overbleef waren drie ideeën die zo op het eerste oog niets met elkaar gemeen hadden. De lokale Imkervereniging wilde het land gebruiken om de bijenstand op peil te brengen, twee studenten bedachten een kunstobject en twee archeologen wilden iets doen met de rijke historie van De Blaricummermeent. Desondanks is er een bijzonder gezamenlijk initiatief ontstaan, waarbij slim gebruik gemaakt is van het stedenbouwkundig plan van De Blaricummermeent.

Het stedenbouwkundig plan bevat een aantal pleinen met bomen. Dat geldt ook voor het Wachtend Land, waar in de toekomst 6 pleinen zullen komen. De locatie van deze toekomstige pleinen ligt al precies vast. De drie overgebleven winnaars van de ideeëncompetitie hebben hun ideeën samengesmeed tot één initiatief op de 6 toekomstige pleinen in het Wachtend Land. In het landschap is op de plek van de pleinen een zestal groene bij-vriendelijke eilanden aangelegd; deze ‘oases’ bestaan uit een grote bij-vriendelijke boom met daar omheen struiken, heesters en een bloemenweide. Een netwerk van wandelpaden die door het gebied meanderen, verbindt de ‘oases’. Op één van de eilanden staat het kunstobject dat De Blaricummermeent beschouwt in het perspectief van tijd. Informatiebordjes met QR-codes verwijzen naar de rijke historie van het gebied. Verder staan langs de wandelpaden twee picknicktafels met een spel op het tafelblad; een bijenspel en een spel over De Blaricummermeent.

Zo is Wachtend Land een interessant recreatie-, speel- en educatiegebied geworden. En omdat alles is gerealiseerd op 6 toekomstige pleinen, is dit gezamenlijke initiatief voor Wachtend Land niet langer tijdelijk, maar kan het blijven bestaan!

Voor meer informatie: www.wachtendland.nl en rob@urbanmanagement.nl


Download juryrapport Wachtend Land