Nieuws

Ons nieuws

Odijk-West

Sinds februari 2020 is Rob Hoksbergen, in opdracht van de gemeente Bunnik, project- en procesmanager en eindverantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van ‘Odijk-West’ (circa 1.000 woningen). Naast deze woningbouwopgave is hij tevens verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijkheden m.b.t. het verkabelen van een hoogspanningsleiding in het plangebied, het verleggen of verdiepen van de N229 alsmede […]

Read More…

Programmamanagement gemeente Zuidplas

Binnen het Team Gebiedsregie van de gemeente Zuidplas liepen in september 2018 ruim 30 verschillende projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling (wonen, werken, infra & recreatie). Het bestuur en management hadden dringend behoefte aan overzicht en aansturing van deze majeure integrale opwikkelopgave (circa 9.000 woningen tot 2030). Het team had dat gaandeweg uit het […]

Read More…

Tijdelijke ontwikkelingen ‘Langs de Waal’

Het plan voor de verruiming van de rivier bij Nijmegen (Ruimte voor de Waal) is één van de meest ingrijpende maatregelen uit het nationale programma Ruimte voor de Rivier. Midden in het hart van de stad is een dijk verlegd en is een nevengeul zo breed als de rivier de IJssel gegraven. De aanleg van […]

Read More…

Wachtend Land: update

In een uitloper van Blaricum en grenzend aan het Gooimeer wordt, zoals u weet, het plan De Blaricummermeent gerealiseerd. Een gebiedsontwikkeling van circa 870 woningen en een bedrijvenpark van 12,5 hectare, gelegen tussen Huizen en de A27, waar door de crisis de volledige invulling wat langer op zich laat wachten. Dat resulteert in Wachtend Land, […]

Read More…

Ideeëncompetitie Wachtend Land

Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’ De Blaricummermeent is een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Inmiddels zijn de eerste deelgebieden met woningbouw opgeleverd en is gestart met de ontwikkeling van het BusinessPark27 waar zich thans ook de eerste bedrijven vestigen. Volgende plandelen voor woningbouw zijn in voorbereiding. Het is evenwel duidelijk dat de totale invulling van […]

Read More…

1e woningen in Veghels Buiten opgeleverd en bewoond

Ondanks de economische tegenwind hebben enkele particulieren hun woon-droom inmiddels gerealiseerd in Veghels Buiten. Urban Management was vanaf het prille begin bij dit planproces betrokken en heeft, samen met enkele andere bureaus het stedenbouwkundig concept en de ontwikkelstrategie voor Veghels Buiten bedacht en geïmplementeerd. Tijdens een bezoek aan enkele van deze woningen (gelegen aan Heuvel, […]

Read More…

Urban Management Celebrates

In ’t Meenthuis, het recent geopende restaurant, projectbureau annex Experience Centre, begon ons feest rustig met een hartelijke reünie van oude bekenden uit 20 jaar Urban Management. De avond eindigde in een swingende party. Een jubileum waar we met veel plezier op terug kijken. De beelden spreken voor zich. […]

Read More…

Interactieve 3D rondleiding voor vastgoedproject nu mogelijk

Urban Management en gemeente Blaricum hebben een revolutionaire app laten ontwikkelen ter promotie van het nieuwe ‘BusinessPark27’ in de Blaricummermeent. Met de app kunnen kaveleigenaren hun toekomstige bedrijfspand in 3D van binnen en van buiten bekijken op een tablet of smartphone. Zo kunnen zij de kwaliteit van werken en zakendoen die BusinessPark27 biedt al beleven en […]

Read More…

Tijd voor taart

Wij hechten aan duurzame relaties. Van Oers Accountancy is al 20 jaar onze professionele adviseur. […]

Read More…

Wachtend Land in gebruik

Weet u het nog? In een uitloper van Blaricum en grenzend aan het Gooimeer wordt de nieuwe wijk De Blaricummermeent gerealiseerd (lees meer over De Blaricummermeent). Door de crisis liet de volledige invulling wat langer op zich wachten. Met als gevolg: Wachtend Land, een voorlopig braakliggend terrein met een kans voor een bijzonder, tijdelijk project. […]

Read More…