Diensten en werkwijze

Inspireren en managen

Het werkterrein van Urban Management omvat het management van stedelijke herstructurering, de aansturing van integrale gebiedsontwikkeling en de directie van publiek private samenwerking. Onze aanpak kenmerkt zich door maatwerk, het verkennen van mogelijkheden en het optimaliseren van kansen. Dit creatieve proces brengt de opties in kaart en leidt tot een gerichte strategie met een operationeel plan, planning en begroting.

Expertise

Het accent van ons werk ligt op het management van complexe ruimtelijke projecten. Deze starten we met het definiëren van de vraagstelling en de inventarisatie van perspectieven. Zo krijgen opdrachtgevers snel een helder beeld van de opgave, hun (markt)positie, de te maken keuzes en de operationele aanpak. Vervolgens kunnen zij gericht sturen op ambities, financiën, risico’s, communicatie en organisatie. Ons werkterrein is zeer divers. Van integrale gebiedsontwikkeling en de transformatie van stedelijke centra en bedrijfsterreinen tot aan de herontwikkeling van kazernes en zorginstellingen.

De crisis voorbij

Een nieuwe vraag betreft de ‘reanimatie’ en herstart van vastgelopen projecten of processen. Partijen kunnen daarbij verzanden in discussies over de financiële haalbaarheid, de plankwaliteit en de marktpotentie. Hierdoor ontstaat soms ook een patstelling. Er is geen voortgang en plankosten dreigen uit de hand te lopen. Urban Management levert in dergelijke situaties de nodige inspiratie, energie en expertise om publieke- en private partijen in een gezamenlijk perspectief opnieuw te verbinden.

Maatschappelijk rendement en cashflow

Ons portfolio omvat een aantal aansprekende, gerealiseerde projecten. In onze recente praktijk zijn we betrokken bij woningbouw, bedrijvigheid en leisure op locaties in Blaricum, Lansingerland en Delft en in de organisatie van parkmanagement. Tegen de stroom in slagen deze projecten erin grond uit te geven, woningbouw te realiseren, nieuwe bedrijven aan te trekken en cashflow te genereren in een moeilijke markt.