Ons team

Competentie, creativiteit en commitment

Urban Management is opgericht in 1992 en eigendom van Theo Bentvelsen en Rob Hoksbergen. Zij sturen als senior manager complexe processen aan en vervullen vanuit publieke partijen een rol in de directie van publiek private samenwerkingsconstructies.

drs Theo Bentvelsen

Als senior consultant heeft Theo Bentvelsen (1961) ruime ervaring in het management van ontwikkelings- en herstructureringsprojecten. Van origine is hij planoloog. Vanuit die achtergrond kent hij de vakinhoudelijke weg in grondbeleid, wonen, infrastructuur, voorzieningen, natuur, landschap en milieu. Als projectleider trok hij een scala aan structuur- en toekomstvisies op locaal en regionaal niveau. Theo is expert in de ontwikkeling van bedrijventerreinen, centrum- en kantoorlocaties. (LinkedIn)

Persoon
Betrokken bij de opgave en verbonden met het projectteam. Samen iets moois bereiken, dat is zijn manier van sturing geven, en daar boekt hij uitstekende resultaten mee.
Voor opdrachtgevers is Theo een sterke sparringpartner en inspirerende adviseur. Hij participeert namens verschillende gemeentes in de directies van publiek-private constructies voor locatieontwikkeling.

Werkervaring
Na de studies sociale geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht werkte hij vanaf 1986 voor het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) van de Universiteit van Delft. In 1991 trad hij als projectleider en senior adviseur in dienst bij Arcadis Heidemij Advies. Sinds 1999 is hij senior consultant en partner in Urban Management.

 

ir Rob Hoksbergen

Rob Hoksbergen (1963) is senior consultant. Hij heeft grote ervaring met stedenbouwkundig onderzoek en ontwerp, planeconomische vraagstukken en het management van locatieontwikkeling. Rob begeeft zich graag op de vernieuwende rand van stedenbouw, landschap en planeconomie. Hij is de initiator van ideeëncompetities en prijsvragen voor tijdelijk ruimtegebruik in Veghel, Blaricum en Nijmegen. Tijdens seminars op universiteiten levert hij een inhoudelijke bijdrage aan de vakontwikkeling en actuele vraagstukken. (LinkedIn)

Persoon
Rob straalt enthousiasme uit en slaat gemakkelijk een brug tussen alle partijen die bij complexe opgaven betrokken zijn. Een echte procesmanager. Hij stuurt op kwaliteit en resultaten binnen een strikt tijdspad met financiële haalbaarheid als een essentiële factor. Hij is de betrouwbare adviseur die binnen vastgelegde condities hoogwaardige plannen realiseert.

Werkervaring
Rob studeerde stedenbouwkunde en volkshuisvesting aan de Technische Universiteit Delft. Hij startte zijn loopbaan als stedenbouwkundig onderzoeker / planeconoom bij het bureau Kuiper Compagnons. In 1995 trad hij als senior adviseur stedelijke planning en ruimtelijke inrichting in dienst van Arcadis Heidemij Advies. Sinds 1999 is hij senior consultant en partner van Urban Management.