Symposium 2010

Registratie symposium 2010

De ruimtelijke ordening is beweging. Het centraal georganiseerde beleid maakt de omslag naar innovatie, meer creatieve ruimte voor particuliere initiatieven en een regiefunctie voor de overheid. Urban Management staat midden in de praktijk en heeft een open oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Onder de vlag van Opera Urbana produceren we sinds 2008 documentaires over trends en actuele thema’s. Met dit kennisnetwerk stimuleren we de discussies en zoeken we de dialoog. In 2011 presenteerde Opera Urbana ‘Het Nieuwe Ontwikkelen’. In deze film analyseren experts in de ridderzaal van het Muider Slot de oorzaken van de vastgoedcrisis en geven hun visie op een nieuwe koers, een mogelijk perspectief voor de komende jaren.