Ons bureau

Urban Management is een onafhankelijk bureau voor het management van stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke investeringen. Sinds 1992 ondersteunen wij gemeentes, regio’s en instellingen in processen van herstructurering, transformatie, locatieontwikkeling en publiek private samenwerking. Wij combineren 20 jaar ervaring in een diversiteit aan plannen met innovaties in gebiedsontwikkeling en de digitale snelweg voor projectsturing, marktbewerking en communicatie:
 

 

Beleid en markt in transitie

De ruimtelijke ordening is in beweging en speelt in op de transitie van de markt: de omslag van aanbod- naar vraaggestuurde ontwikkeling. Het Rijksbeleid transformeert naar flexibiliteit, vereenvoudiging van regelgeving, en korte procedures in een decentrale aansturing. Het accent verschuift van ‘plannen en voorschriften’ naar het mogelijk maken van initiatieven en ‘vraaggericht faciliteren’. De eindgebruiker staat centraal.

De markt is in beweging. Naast de bestaande partijen met een oriëntatie op een grootschalig ontwikkeling dienen zich particuliere en private initiatieven aan met een focus op een kleinschalige aanpak en een verscheidenheid aan functies. Er ontstaat een gedifferentieerd veld van grote en kleine spelers, professionele ontwikkelaars en nieuwe gespecialiseerde partijen voor specifieke doelgroepen en marktsegmenten. Deze partijen opereren in toenemende mate naast en door elkaar in gebieds- en locatieontwikkeling.

De accommodatie van dit mozaïek aan betrokken partijen, samenwerkingsvormen en bouwstromen in een duurzame kwaliteit van de gebouwde omgeving stelt nieuwe eisen aan processen van locatieontwikkeling. Flexibele kaders, regisseren en faciliteren zijn sleutelbegrippen. De kracht van Urban Management ligt in de organisatie en aansturing van efficiënte processen waarin best practice en innovatie gecombineerd worden en elkaar versterken. Wij leveren maatwerk afgestemd op de locatie, marktvragen en betrokken partijen: regie in resultaat.

20 jaar ervaring en vernieuwing

Onze ervaring met uiteenlopend opgaven is gebundeld in een toolbox met ontwikkelstrategieën, samenwerking- en contractvormen. We combineren een grondige kennis van de ontwikkelpraktijk met het vermogen creatief in te spelen op vernieuwing en marktkansen. Recente voorbeelden zijn: het Kleinschalig Risicodragend Ontwikkelen (KRO) in de gemeente Blaricum en de productie van het Integraal Ontwikkelingsplan Nieuw Delft in opdracht van het Ontwikkelbedrijf Spoorzone Delft.

De Blaricummermeent
In De Blaricummermeent realiseerden marktpartijen deelgebieden vanaf circa 100 woningen. Toen zij dit risico als gevolg van de crisis niet meer konden dragen is creatief overgeschakeld naar de succesvolle methodiek van het Kleinschalig Risicodragend Ontwikkelen. In dit proces nemen soms wel 15 verschillende partijen met uiteenlopende initiatieven de invulling van circa 100 woningen voor hun rekening. De bouwstromen blijven doorlopen met een hoge kwaliteit van wonen, werken en leefomgeving. Een planmatige aanpak waarin grote en kleine partijen de ruimte krijgen om hun specifieke marktsegmenten te bedienen.
Nieuw Delft
De locatie Nieuw Delft is gesitueerd op de nieuwe spoortunnel/Station//Stadskantoor. Voor de herontwikkeling van dit stedelijk gebied produceerde Urban Management in 2013 een nieuwe strategie als antwoord op het uiteenvallen van de pps waarin marktpartijen de gehele invulling van dit gebied hun rekening namen. De nieuwe aanpak creëert condities voor een combinatie van particulier opdrachtgeverschap, private ontwikkeling en deelopgaven voor ontwikkelaars.

 
Ons bureau participeert actief in het debat over vernieuwing met de organisatie van het symposium Het Nieuwe Ontwikkelen. Het programma van de derde editie van Het Nieuwe Ontwikkelen omvatte twee onderdelen:
 

 

Woningmarkt door het dal?
Het inmiddels befaamde debat met het panel van prominenten over de stand van zaken en de perspectieven op de woningmarkt. Zie de videoregistratie: Woningmarkt door het Dal?

Wachtend land
De Ideeëncompetitie Wachtend Land voor het tijdelijk gebruik van bouwlocaties. Een samenwerking van de gemeente Blaricum met de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism en Urban Management als initiatiefnemer. Met 46 inzendingen is deze competitie een groot succes. De prijzen zijn op 6 februari 2014 in een feestelijke sessie uitgereikt en inmiddels zijn 3 ideeën uitgevoerd.
Zie het juryrapport.