Ideeëncompetitie Wachtend Land

Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’

De Blaricummermeent is een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Inmiddels zijn de eerste deelgebieden met woningbouw opgeleverd en is gestart met de ontwikkeling van het BusinessPark27 waar zich thans ook de eerste bedrijven vestigen. Volgende plandelen voor woningbouw zijn in voorbereiding. Het is evenwel duidelijk dat de totale invulling van de locatie zich over een langere periode zal uitstrekken.

Een deel van het gebied kan een tijdelijke functie krijgen. Onder invloed van de crisis worstelen gemeentes in Nederland met de vraag een tijdelijke invulling/gebruik te realiseren voor bouwrijpe locaties. In De Blaricummermeent gaat het om ca. 40 hectare ‘Wachtend Land’. Urban Management wil de kansen voor een tijdelijke functie zoveel mogelijk benutten en organiseert in samenwerking met de gemeente Blaricum, Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Polis Platform for Urbanism de Ideeëncompetitie Wachtend Land. Deze organisaties dagen burgers, bedrijven en studenten uit te komen met het beste idee voor het tijdelijk gebruik van delen van De Blaricummermeent. Doe mee, en zie uw idee daadwerkelijk uitgevoerd worden!

Doel van de ideeëncompetitie

  • het genereren van uitvoerbare ideeën/initiatieven én het faciliteren van partijen ten behoeve van daadwerkelijke verwezenlijking van ideeën/initiatieven in De Blaricummermeent;
  • het opdoen van ervaring met een ontwikkelingsstrategie waarin de verwezenlijking van tijdelijke functies onderdeel is van een geïntegreerde aanpak;
  • het publiceren van de resultaten. Deze kunnen inspiratie bieden aan gemeenten met een vergelijkbare problematiek en bieden de TU en betrokken studenten de vakinhoudelijke opbrengst die in onderzoek en studie verwerkt kan worden.

Het college van Blaricum is ingenomen met de samenwerking en ziet daarin uitstekende mogelijkheden om de theorie en de praktijk van gebiedsontwikkeling te verbinden en gezamenlijk verder te brengen.

Prijzen en Jury

Alle inzendingen worden op internet gepubliceerd. Een deskundige jury beoordeelt de ideeën. Er zijn twee categorieën deelnemers: studenten(teams) en niet-studenten(teams). Ideeën met maatschappelijk nut en een business case in de profit en de non-profit sfeer maken in beide categorieën kans op daadwerkelijke realisatie. Smart-innovatieve ideeën dingen mee naar een eerste en tweede prijs van respectievelijk 1.000,- en 500,- euro. De burgers van Blaricum kiezen via internet uit alle inzendingen de winnaar van de Publieksprijs. Hieraan is een bedrag van 1.000,- euro verbonden.

Start competitie 1 september

Alle informatie over de Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’ en inschrijving vindt u op de projectsite: www.wachtendland.nl.

Informatie

Voor meer toelichting kunt u contact opnemen met Rob Hoksbergen (rob@urbanmanagement.nl, 06-21271185).