De Tabaksteeg

De Tabaksteeg

De gemeente Leusden realiseert in samenwerking met de Ontwikkelingscombinatie Zuidhoek BV en Woningstichting Leusden een nieuwe woonwijk: de Tabaksteeg.
Dorps wonen in het groen, dat is het karakter van de nieuwe wijk. Met beide benen op de grond en nuchter Hollands ondernemerschap zet Rob Hoksbergen, partner bij Urban Management, samen met alle betrokken projectpartners stappen naar de realisatie van een bijzondere plek, waar wonen, werken, zorgen, leven en beleven van nature samenkomen.

 


 

De Tabaksteeg, is de eeuwenoude naam voor de nieuwe wijk aan de zuidelijke rand van Leusden. Op deze locatie, waar vroeger tabak werd geteeld, ontstaat een prachtige plek om te wonen en te leven. Het programma omvat 900 woningen met bijbehorende voorzieningen en kent vier deelgebieden: De Tuinen, De Kreek, Het Centrum en De Landerijen. Namen die verwijzen naar het dorpse karakter van de woonwijk. Dit karakter is terug te vinden in de inrichting van de wijk en sluit volledig aan bij de bestaande omgeving. De Tuinen en De Kreek, in totaal 455 woningen, zijn in 2008 en 2009 opgeleverd. De Landerijen is inmiddels deels bewoond. Het Centrum, met de wijkvoorzieningen, zal in het voorjaar van april 2012 opgeleverd worden.

Urban Management produceerde in opdracht van de gemeente het Masterplan Tabaksteeg. Van de ruimtelijke ontwerpvoorstellen tot de kwaliteits- en juridische instrumenten. Van de financiële onderbouwing tot overeenkomsten met derden. In het Masterplan kwam álles voor de planrealisatie samen. In de periode 1999-2003 gaf Rob Hoksbergen op basis van het Masterplan vorm aan de kaders van de nieuwe wijk waarin hij eindverantwoordelijk was voor het gehele project- en procesmanagement.
Met resultaat: het Masterplan heeft de gemeente Leusden in staat gesteld de locatie fasegewijs te ontwikkelen. Dit leidt thans tot een aantrekkelijke wijk met een grote diversiteit aan woningen en uitstekende voorzieningen, zoals een brede school, een gezondheidscentrum, een bibliotheek en een supermarkt. Het is daarmee nu al goed wonen en prettig vertoeven in Tabaksteeg.

 

Communicatie. De sleutel naar succesvolle planrealisatie.

Open en heldere communicatie met alle betrokkenen tijdens de planvoorbereiding en -uitvoering is een belangrijke procesfactor gebleken. In samenwerking met METT.nl richtte Urban Management tijdens de ontwikkelingsfase een online webkantoor in als optimale, professionele werkomgeving. Aan deze digitale werkomgeving werd de projectsite www.tabaksteeg.nl gekoppeld met informatie voor belanghebbenden en belangstellenden. In de huidige planfase functioneert deze site als een etalage met het actuele aanbod van woningen, winkels en bedrijven voor bewoners en ondernemers die zich willen vestigen in De Tabaksteeg. Meer weten: rob@urbanmanagement.nl.

 

Video

Publicaties