Lansingerland Bolwerk

Dorps wonen in Westpolder / Bolwerk

In de gemeente Lansingerland verrijst de wijk Westpolder/Bolwerk. De nieuwe uitleg omvat circa 3.000 koop- en huurwoningen met bijbehorende voorzieningen. Aansluiting bij het karakter van het oude dorp staat centraal. De realisatie is goed op gang gekomen. Aan de oostkant van Randstadrail liggen Bolwerk Oost en de Gouden Griffel, twee kleinere buurten die geheel zijn afgebouwd. Van de  Gouden Uil is inmiddels meer dan de helft van het programma gerealiseerd. In het Gouden Hart, de buurt met het wijkwinkelcentrum, starten begin 2012 de werkzaamheden. In de toekomst is nog een uitbreiding voorzien met viertal buurten, waarvan drie aan de westkant van de Randstadrail. Alle woonbuurten hebben het vertrouwde dorpse karakter, duidelijk zichtbaar in de lay-out en in de architectuur.
 


 

Lansingerland, destijds de gemeente Berkel en Rodenrijs, verzocht Urban Management leiding te geven aan het proces van de locatieontwikkeling. Van 1999 tot 2004 functioneerde Rob Hoksbergen, vanuit Urban Management,  als ruimtelijk regisseur. De eerste stap was de verkenning van het begrip ‘dorps bouwen’ in de ontwikkelingsvisie voor Westpolder/Bolwerk, dat als inspiratiekader door de gemeente werd omarmd.  Dit concept vormde het hart van de daaropvolgende sectorale onderzoeken, onder andere op het gebied van verkeer en vervoer, woningbouw, voorzieningen, duurzaam bouwen en waterbeheer. Deze onderzoeken leidden tot het integrale Masterplan waarin de contouren van de nieuwe wijk zichtbaar werden.

Met de vaststelling van het stedenbouwkundige plan, het kwaliteitsinstrumentarium, het financieel raamwerk en het bestemmingsplan, samengebracht in het Masterplan, werd het fundament voor de gefaseerde realisatie van het totale programma gelegd.  Als sluitstuk bracht Urban Management de samenwerkingsovereenkomst met de betrokken marktpartijen tot stand. Aldus werd de inhoudelijke, juridische en financiële basis gecreëerd voor een solide en duurzame publiek private samenwerking.
In 2004 startte de gemeente met de realisatie van het eerste deelplan, de Gouden Griffelbuurt. De jaren daarop volgend zijn de kaders van het Masterplan sturend geweest voor de verdere ontwikkeling. Westpolder/Bolwerk is een aantrekkelijke, hoogwaardige woonwijk met alle voorzieningen, zoals winkels voor de dagelijkse boodschappen, een gezondheidscentrum, scholen, horecagelegenheid en kinderdagverblijf.

Meer weten? Bezoek dan www.goudenbuurten.nl of zoek contact via rob@urbanmanagement.nl