Nijmegen

Tijdelijke ontwikkelingen ‘Langs de Waal’

Het plan voor de verruiming van de rivier bij Nijmegen (Ruimte voor de Waal) is één van de meest ingrijpende maatregelen uit het nationale programma Ruimte voor de Rivier. Midden in het hart van de stad is een dijk verlegd en is een nevengeul zo breed als de rivier de IJssel gegraven. De aanleg van deze nevengeul heeft geleid tot de creatie van een nieuw eiland, Veur-Lent. Veur-Lent wordt in de toekomst de bruisende verbinding tussen de oude stad ten zuiden en de nieuwe stad (Waalsprong) ten noorden van de Waal.

 

 

Tijdelijk ruimtegebruik, opmaat naar transformatie

De komende jaren wordt in Hof van Holland, als onderdeel van de Waalsprong, gestart met de ontwikkeling van zo’n 2.750 woningen (incl. bijbehorende voorzieningen). Hof van Holland c.s. is gelegen aan de zuidelijke oevers van de Waalsprong. In het stadsdeel Waalsprong worden uiteindelijk circa 12.000 woningen gerealiseerd. Om nu alvast, vooruitlopend op deze transformatie, te verbeelden en te laten zien dat er ingrijpende veranderingen in het gebied gaan plaatsvinden, is de gemeente Nijmegen in 2016 met het project ‘Langs de Waal’ gestart.
In afwachting van de definitieve plannen en invulling voor eerder genoemde locaties, is bij de gemeente Nijmegen de behoefte ontstaan voor een tijdelijke invulling en gebruik van deze locaties met het oog op de te verwachten transformatie. De gemeente is op zoek gegaan naar creatieve voorstellen en initiatieven voor een tijdelijk gebruik van de braakliggende terreinen in de zuidrand van de Waalsprong (Hof van Holland en Veur Lent e.o.).

 
Rob Hoksbergen, partner bij Urban Management, is in 2016 door de gemeente Nijmegen gevraagd om de projectleiding van dit project ‘Langs de Waal’ nader vorm te geven en de komende jaren tot uitvoering te brengen. Meer informatie? Neem contact op met rob@urbanmanagement.nl en kijk op www.langsdewaalnijmegen.nl op www.hvhart.nl

Hof van HolLandArt

De kunstroute Hof van HolLandArt is een initiatief van de gemeente Nijmegen. De route kwam tot stand na een ontwerpcompetitie tussen 16 kunstenaars (collectieven). Daaruit zijn door een vakjury en publieksstemmen tien kunstwerken geselecteerd. Bij de opening in september 2017 waren zeven van de tien kunstwerken gerealiseerd. De overige drie kunstwerken worden in periode daarna nog toegevoegd aan de route.
De route gaat deels over bestaande wegen en deels over houtsnipperpaden die aangelegd zijn in het landschap.

Langs de Waal

Hof van HolLandArt is één van de twee initiatieven van de gemeente Nijmegen om de gebieden die wachten op ontwikkeling aantrekkelijker te maken. Onder de noemer Langs de Waal Nijmegen zijn in 2016 twee initiatieven gestart: de kunstroute Hof van HolLandArt én een ideeëncompetitie. Bij deze laatste werden inwoners en ondernemers uitgenodigd ideeën in te dienen voor tijdelijke invullingen van het gebied. Uit maar liefst 43 inzendingen is een selectie gehonoreerd met een aanmoedigingsprijs: een klein geld bedrag, of de toezegging van de gemeente om benodigde locatie tijdelijk in gebruik te mogen nemen.