Noordpunt

Noordpunt Triangel

Ten noorden van de nieuwe wijk Park Triangel ligt het gebied “Noordpunt Triangel” met ruimte voor circa 95 woningen. Dit gebied maakte aanvankelijk deel uit van Park Triangel. De gemeente heeft met de eigenaren van het gebied afgesproken dat zij dit zelf tot ontwikkeling mogen brengen. Deze afspraken zijn contractueel vastgelegd. In opdracht van de gemeente Waddinxveen heeft Lieneke Bekkema, projectleider van Urban Managent, het inhoudelijk kader voor de Noordpunt opgesteld.

 


 

Relatie met Park Triangel

De Noordpunt wordt op een andere manier ontwikkeld dan Park Triangel. Uiteindelijk is het echter één wijk. De Noordpunt kan gezien worden als een van de buurten in Park Triangel. Het is dus van belang dat de Noordpunt en Park Triangel goed op elkaar aansluiten. De stedenbouwkundige en kwalitatieve randvoorwaarden voor de Noorpdunt zijn daarom grotendeels ontleend aan het Integraal Ontwikkelingsplan van Park Triangel. Daarnaast is er ook oog voor de specifieke kenmerken van de Noordpunt.

Rol Urban Management

Urban Management produceerde in 2010 de Nota van uitgangspunten en randvoorwaarden, een Kwaliteits handboek en een Technisch programma van eisen. Deze documenten vormen het inhoudelijk kader voor de ontwikkeling. De relatie met Park Triangel is met deze documenten geborgd. De grondeigenaren werken momenteel hun plannen verder uit. De gemeente heeft een overeenkomst met hen gesloten om tot uitvoering te komen.

Meer informatie over de Noordpunt kunt u opvragen bij de gemeente Waddinxveen, of neem contact op met lieneke@urbanmanagement.nl
 

Publicaties