Servaashof

Samen Leven in Servaashof

Te midden van een royaal parklandschap is sinds 1905 op het St. Servatius terrein in Venray een psychiatrisch ziekenhuis gehuisvest. De Raad van Bestuur van GGZ Noord- en Midden Limburg stond voor de opgave een nieuw psychiatrische centrum te realiseren en daarbij het introverte, monofunctionele terrein in een proces van ‘omgekeerde integratie’ te veranderen in een toegankelijke, levendige stadswijk.

 


 

In de periode 2002-2009 adviseerde Urban Management als procesmanager Herontwikkeling de Raad van Bestuur over de realisatie van deze doelstelling. Gestart werd met een plan van aanpak inclusief grondexploitatie voor de 30 hectare die het terrein beslaat. Vervolgens is op basis van de missie van de instelling en het functionele huisvestingsplan een aantrekkelijk stedenbouwkundig plan opgesteld met kaders voor architectuur én openbare ruimte. Zorgvernieuwing en stedelijke vernieuwing werden daarbij naadloos in elkaar geschoven.

De intensieve samenwerking van de instelling met de gemeente, de provincie Limburg, het college Sanering en de cliënten leidde tot het plan Servaashof. Dit plan omvatte de integrale transformatie van het gehele gebied en de gefaseerde realisatie van: nieuwbouw van het ziekenhuis, woningbouw voor cliënten en burgers en stedelijke voorzieningen waaronder een kinderboerderij, een sporthal en een museum.

In 2003 werd het stedenbouwkundig plan vastgesteld, gevolgd door het bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst met de gemeente. Urban Management organiseerde de publiek-private samenwerking en begeleidde de Europese aanbesteding van de woningbouw. De nieuwbouw van het ziekenhuis is in 2008 opgeleverd. Ook de kinderboerderij, de sporthal en het museum zijn inmiddels in gebruik genomen.
De eerste nieuwbouw appartementen in de rand van het terrein, waarin cliënten zelfstandig kunnen leven, zijn in 2010 betrokken. In 2011 ontving de GGZ de gemeentelijke architectuurprijs voor de uitvoering van het plan Servaashof. Het boek Samen Leven in Servaashof, een uitgave van GGZ-NML, doet uitgebreid verslag van het gehele, inspirerende proces. Meer informatie: info@urbanmanagement.nl.

 

NOS Journaal Servaashof

Provincie Limburg Servaashof

Publicaties