Venlo

MFC-wedstrijdstadion VVV-Venlo

Aan de oever van de Maas, tegenover het historische stadscentrum van Venlo, ligt de Frederik Hendrik Kazerne. Deze strategisch gelegen locatie speelde al vanaf de eerste Romeinse nederzetting, 22 eeuwen geleden, een belangrijke rol in de geschiedenis van Venlo. Van hieruit werden stad en regio verdedigd en bestuurd. De komende jaren transformeert deze locatie naar een hoogwaardig leisure en –pleasure centrum dat Venlo regionaal en landelijk op de kaart zet.

 


 

Het verwerven van de FHK in 2006 was voor de gemeenteraad aanleiding tot de organisatie van een uitgebreide hearing over de toekomst van dit gebied. Dit tegen de achtergrond van initiatieven om op de locatie van de FHK een Multifunctioneel Centrum te realiseren met een nieuw wedstrijdstadion voor VVV-Venlo. De gemeenteraad besloot de locatie te ontwikkelen tot visitekaartje van Venlo; met leisure, sport, recreatie en hoogwaardige regionale functies. Wel wilde de raad vaart maken met de realisatie. Urban Management werd in november 2008 aangetrokken om als projectdirecteur FHK vanuit het Gemeentelijk Ontwikkelbedrijf een plan van aanpak op te stellen en leiding te geven aan het proces van integrale gebiedsontwikkeling.
Een ontwerpend onderzoek en intentieovereenkomsten met potentiële realisatoren voor verschillende functies werd eind 2009 gecombineerd met een tentoonstelling en een breed gevoerd stadsdebat over 6 verschillende scenario’s. In 2010 koos de raad voor ‘Lijnstad’ als ruimtelijk functioneel perspectief. Als sluitstuk van het plan van aanpak besloot de raad in mei 2011, na een externe second opinion, in grote meerderheid tot de vaststelling van het Ontwikkelplan FHK 2025: een integrale visie, een financieel raamwerk, overeenkomsten ten behoeve van een MFC/wedstrijdstadion VVV-Venlo en een casino, maar ook bijdragen van regio/provincie in de kosten van de infrastructuur.

 
Met dit besluit rondde Urban Management de werkzaamheden af en nam de gemeente de uitvoering van het Ontwikkelplan FHK met kracht ter hand. In augustus 2011 ging het eerste nieuwbouwproject van start. Meer informatie: info@urbanmanagement.nl.
 

Venlo Vernieuwt


 

Publicaties