Wachtend Land

Wachtend Land in Blaricum

Door de economische crisis komen bouwlocaties later of soms helemaal niet tot hun definitieve invulling. In het hele land worstelen gemeentes met de vraag hoe zij een tijdelijke invulling kunnen geven aan bouwrijpe locaties. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren.

 

 

De Blaricummermeent is een aantrekkelijke locatie voor wonen, werken en recreëren. Inmiddels zijn de eerste deelgebieden met woningbouw opgeleverd en is gestart met de ontwikkeling van het BusinessPark27 waar zich de eerste bedrijven vestigen. De totale invulling van de locatie zal zich evenwel over een langere periode uitstrekken. In De Blaricummermeent gaat het om ca. 40 hectare ‘Wachtend Land’.

Ideeëncompetitie groot succes

Op initiatief van Urban Management organiseerde de gemeente Blaricum samen met de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft en Polis Platform for Urbanism de Ideeëncompetitie ‘Wachtend Land’. Burgers, bedrijven en studenten werden uitgedaagd het beste idee voor het tijdelijk gebruik van delen van De Blaricummermeent te presenteren. Een deskundige jury beoordeelde de ideeën.

De ideeëncompetitie leverde maar liefst 43 inzendingen op. Onder het breed geschakeerde deelnemersveld bevonden zich studenten van verschillende faculteiten, diverse bedrijven en burgers uit het hele land en uit Blaricum. Het ging om zowel profit als non-profit voorstellen met een business case als ook om ideeën zonder uitvoering. Na uitvoerig beraad selecteerde de jury de winnaars. De bewoners van Blaricum hebben in het kader van de Publieksprijs via een stemming hun keuze bepaald.

Tijdens de prijsuitreiking van 6 februari 2014 werden de winnaars van de Ideeëncompetitie Wachtend Land bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt (lees meer over de ideeëncompetitie en prijsuitreiking). De gemeente heeft daarna met de winnaars de mogelijkheden tot realisatie van hun ideeën onderzocht.

Wachtend Land in gebruik

Van de zes uitvoerbare plannen vielen er drie af wegens tijdgebrek. Wat overbleef waren drie ideeën die zo op het eerste oog niets met elkaar gemeen hadden. De lokale Imkervereniging wilde het land gebruiken om de bijenstand op peil te brengen, twee studenten bedachten een kunstobject en twee archeologen wilden iets doen met de rijke historie van De Blaricummermeent. Desondanks is er een bijzonder gezamenlijk initiatief ontstaan, waarbij slim gebruik gemaakt is van het stedenbouwkundig plan van De Blaricummermeent.

Het stedenbouwkundig plan bevat een aantal pleinen met bomen. Dat geldt ook voor het Wachtend Land, waar in de toekomst 6 pleinen zullen komen. De locatie van deze toekomstige pleinen ligt al precies vast. De drie overgebleven winnaars van de ideeëncompetitie hebben hun ideeën samengesmeed tot één initiatief op de 6 toekomstige pleinen in het Wachtend Land. In het landschap is op de plek van de pleinen een zestal groene bij-vriendelijke eilanden aangelegd; deze ‘oases’ bestaan uit een grote bij-vriendelijke boom met daar omheen struiken, heesters en een bloemenweide. Een netwerk van wandelpaden die door het gebied meanderen, verbindt de ‘oases’. Op één van de eilanden staat het kunstobject dat De Blaricummermeent beschouwt in het perspectief van tijd. Informatiebordjes met QR-codes verwijzen naar de rijke historie van het gebied. Verder staan langs de wandelpaden twee picknicktafels met een spel op het tafelblad; een bijenspel en een spel over De Blaricummermeent.

Zo is Wachtend Land een interessant recreatie-, speel- en educatiegebied geworden. En omdat alles is gerealiseerd op 6 toekomstige pleinen, is dit gezamenlijke initiatief voor Wachtend Land niet langer tijdelijk, maar kan het blijven bestaan!

Voor meer informatie: www.wachtendland.nl en rob@urbanmanagement.nl

Publicaties


Juryrapport Ideeëncompetitie Wachtend Land
Urban Management, 2013

Download juryrapport Wachtend Land