Waddinxveen

Particuliere initiatieven in Park Triangel

De komende 15 jaar verrijst in Waddinxveen een nieuwe duurzame woonwijk: ‘Park Triangel’. Het programma voorziet in de realisatie van 2.700 woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. Centraal in de wijk ligt een groot park. In 2010 bereikten de gemeente Waddinxveen en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) overeenstemming over het Integraal Ontwikkelingsplan en richtten vervolgens de CV Park Triangel op die de plannen verder uitwerkt en realiseert.

 


 

Volop ruimte voor particulier initiatief

In Park Triangel gaan oud en nieuw prima samen. In het plangebied liggen twee bestaande linten met een losse bebouwingsstructuur: de Tuinbouwweg en de Tweede Bloksweg. De bedoeling is het karakter hiervan zoveel mogelijk te behouden. De grond aan deze linten is deels in eigendom van particulieren. De tussenliggende percelen zijn in bezit van de aandeelhouders/CV Park Triangel. In de plannen voor de bestaande linten is volop ruimte gecreëerd voor particuliere initiatieven.

De gronden die in bezit zijn van CV Park Triangel worden als vrije kavels op de markt gebracht. Daarnaast heeft een deel van de huidige particuliere grondeigenaren initiatieven voor de eigen kavel(s). Dit varieert van het aankopen van een extra stukje tuin tot de realisatie van bijgebouwen of één of meerdere woningen. CV Park Triangel biedt hen onder bepaalde voorwaarden die gelegenheid en de nodige ondersteuning. De eerste particuliere grondeigenaren zien hun wensen nog dit jaar werkelijkheid worden.
 

Totale regie in goede handen

Urban Management verzorgde van eind 2007 tot en met maart 2011 in opdracht van de gemeente Waddinxveen het proces- en projectmanagement voor de integrale ontwikkeling van Park Triangel. In deze periode kwam het stedenbouwkundig plan tot stand en werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en BPD gesloten.
Vanuit de CV Park Triangel heeft Urban Management vervolgens tot en met augustus 2012 sturing gegeven aan de particuliere initiatieven. Lieneke Bekkema ontwikkelde als projectleider het nodige instrumentarium en voerde de regie op het planproces voor de begeleiding en beoordeling van particuliere initiatieven. Voor meer informatie, zie www.parktriangel.nl of stuur een e-mail mail naar: lieneke@urbanmanagement.nl.

 

Publicaties