Tijdelijke ontwikkelingen ‘Langs de Waal’

Het plan voor de verruiming van de rivier bij Nijmegen (Ruimte voor de Waal) is één van de meest ingrijpende maatregelen uit het nationale programma Ruimte voor de Rivier. Midden in het hart van de stad is een dijk verlegd en is een nevengeul zo breed als de rivier de IJssel gegraven. De aanleg van deze nevengeul heeft geleid tot de creatie van een nieuw eiland, Veur-Lent. Veur-Lent wordt in de toekomst de bruisende verbinding tussen de oude stad ten zuiden en de nieuwe stad (Waalsprong) ten noorden van de Waal.

Met Veur-Lent wil de gemeente vervolgens gaan bouwen aan één van de mooiste ‘waterpleinen’ van Nederland. Het doel van de gemeente is dat met Veur-Lent, en alles wat daar bij hoort, het dna van de stad zal veranderen. Het eiland wordt immers een hink-stap-sprongverbinding tussen Nijmegen onder en boven de Waal. In plaats van een stad aan de Waal wordt Nijmegen in de nabije toekomst een stad om de Waal.

De komende jaren wordt in Hof van Holland, als onderdeel van de Waalsprong, gestart met de ontwikkeling van zo’n 2.750 woningen (incl. bijbehorende voorzieningen). Hof van Holland c.s. is gelegen aan de zuidelijke oevers van de Waalsprong. In het stadsdeel Waalsprong worden uiteindelijk circa 12.000 gerealiseerd. Om nu alvast, vooruitlopend op deze transformatie, te verbeelden en te laten zien dat er ingrijpende veranderingen in het gebied gaan plaatsvinden, is de gemeente Nijmegen met het project ‘Langs de Waal’ gestart.

In afwachting van de definitieve plannen en invulling voor eerder genoemde locaties is bij de gemeente Nijmegen de behoefte ontstaan voor een tijdelijke invulling en gebruik van deze locaties met het oog op de te verwachten transformatie. De gemeente gaat op zoek naar creatieve voorstellen en initiatieven die invulling kunnen geven aan een tijdelijk gebruik van de braakliggende terreinen in de zuidrand van de Waalsprong (Hof van Holland en Veur Lent e.o.) en die bijdragen aan de ontwikkeling van de Waalsprong als aantrekkelijke plek om te wonen, werken, recreëren, met andere woorden: om te leven.

Rob Hoksbergen, partner bij Urban Management, is door de gemeente Nijmegen gevraagd om de projectleiding van dit project ‘Langs de Waal’ nader vorm te geven en de komende jaren tot uitvoering te brengen. Zie ook www.langsdewaalnijmegen.nl