Wachtend Land in gebruik

Weet u het nog? In een uitloper van Blaricum en grenzend aan het Gooimeer wordt de nieuwe wijk De Blaricummermeent gerealiseerd (lees meer over De Blaricummermeent). Door de crisis liet de volledige invulling wat langer op zich wachten. Met als gevolg: Wachtend Land, een voorlopig braakliggend terrein met een kans voor een bijzonder, tijdelijk project.

In overleg met de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism, heeft Urban Management eind 2013 een ideeëncompetitie georganiseerd voor het tijdelijk gebruik van een deel van de bouwgrond. Het resultaat mocht er zijn, het leverde 46 ideeën op. Een deskundige jury selecteerde 9 prijswinnaars (lees meer over de ideeëncompetitie). Daar is het niet bij gebleven, want 3 ideeën zijn inmiddels ook echt uitgevoerd.

En het leuke is dat het niet meer gaat om 3 op zichzelf staande ideeën, maar om één samenhangend initiatief, waarbij slim gebruik gemaakt is van het stedenbouwkundig plan van De Blaricummermeent. Het stedenbouwkundig plan bevat een aantal pleinen met bomen. Dat geldt ook voor het Wachtend Land, waar 6 pleinen zullen komen. De locatie van de toekomstige pleinen ligt nu al precies vast. De drie overgebleven winnaars van de ideeëncompetitie hebben hun ideeën met behulp van Urban Management samengesmeed tot één initiatief op de 6 toekomstige pleinen in het Wachtend Land. In het landschap is op de plek van de pleinen een zestal groene bij-vriendelijke eilanden aangelegd; deze ‘oases’ bestaan uit een grote bij-vriendelijke boom met daar omheen struiken, heesters en een bloemenweide. Een netwerk van wandelpaden die door het gebied meanderen, verbindt de ‘oases’.

Op één van de eilanden staat het kunstobject dat De Blaricummermeent beschouwt in het perspectief van tijd. Informatiebordjes met QR-codes verwijzen naar de rijke historie van het gebied. Verder staan langs de wandelpaden twee picknicktafels met een spel op het tafelblad; een bijenspel en een spel over De Blaricummermeent.

Zo is Wachtend Land een interessant recreatie-, speel- en educatiegebied geworden. En omdat alles is gerealiseerd op 6 toekomstige pleinen, is dit gezamenlijke initiatief voor Wachtend Land niet langer tijdelijk, maar kan het blijven bestaan!

Voor meer informatie: www.wachtendland.nl en rob@urbanmanagement.nl