Wachtend Land: update

In een uitloper van Blaricum en grenzend aan het Gooimeer wordt, zoals u weet, het plan De Blaricummermeent gerealiseerd. Een gebiedsontwikkeling van circa 870 woningen en een bedrijvenpark van 12,5 hectare, gelegen tussen Huizen en de A27, waar door de crisis de volledige invulling wat langer op zich laat wachten. Dat resulteert in Wachtend Land, een voorlopig braakliggend terrein met een kans voor een bijzonder, tijdelijk project.

 

In overleg met de gemeente Blaricum, de praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, Polis Platform for Urbanism en Urban Management is eind 2013 de ideeëncompetitie Wachtend Land voor het tijdelijk gebruik van een deel van de bouwgrond georganiseerd.

 

Het resultaat

88 geïnteresseerden meldden zich
46 partijen dienden een voorstel in
9 winnaars: 6 om hun uitvoerbare voorstellen en 3 om hun inspirerende idee
3 plannen worden uiteindelijk uitgevoerd
realisatie vóór de zomer van 2015.

 

Van de zes uitvoerbare plannen vielen er uiteindelijk drie af: tijdgebrek. Wat overbleef waren drie ideeën die zo op het eerste oog niets met elkaar gemeen hadden. De lokale Imkervereniging wilde het land gebruiken om de bijenstand op peil te brengen, twee studenten bedachten een kunstobject en twee archeologen wilden iets doen met de rijke historie van De Blaricummermeent. We zijn namens de gemeente met de drie partijen om de tafel gaan zitten en het resultaat is dat er iets heel bijzonders is ontstaan.

 

Op alle pleinen in De Blaricummermeent wordt een grote boom geplant. Nu al weten we waar straks alle bomen komen te staan. De bomen en pleinen in het deelgebied, dat momenteel aangemerkt is als Wachtend Land, vormen straks het toneel van het Wachtend Land. Hoe? Door ze met wandelpaden aan elkaar te verbinden creëren we een aantrekkelijke wandelroute door het Wachtend Land. De drie winnaars geven gezamenlijk invulling aan deze 6 pleinen.

Boom van Wachtend Land: Zilverlinde

Bij-blije bomen, kunst en historie ontmoeten elkaar

Twee van de zes bomen die we als gemeente bedacht hadden, waren niet ‘bij-proof’. Die hebben we nu vervangen voor ‘bij-blije’ bomen. Rondom de bomen gaat de Imkervereniging dit voorjaar struiken, heesters en bloemen plaatsen, waar bijen, hommels en vlinders goed gedijen en waar nauwelijks onderhoud nodig is. De bomen staan er nu al. Weliswaar in potten in verband met de (nu nog) hoge waterstand van het Wachtend Land, maar dat is straks gewoon een kwestie van omzetten. Eén van de pleinen wordt ook dit voorjaar nog gesierd door een prachtig kunstwerk van zo’n tien bij tien meter. Dit kunstwerk bestaat uit een verzameling verticale houten palen, waar op iedere zijde van elke paal een fragment van een afbeelding is geplaatst. Als je dan op enige afstand rondom de losse pilaren loopt, zie je telkens een ander beeld. Heel bijzonder.

 

Tot slot gaan de archeologen de historie van De Blaricummermeent in kaart brengen, die voor de bezoekers inzichtelijk wordt gemaakt op de pleinen. Bijvoorbeeld met QR-codes op paaltjes en informatieborden. Ook een picknicktafel waarvan het blad meer over de historie laat zien, behoort tot de mogelijkheden. Dit moeten we nog even wat verder uitwerken. Maar het komt er. En snel ook. Voor de zomer is de wandelroute langs de pleinen van het Wachtend land gereed. Trouwens, wat als tijdelijke invulling is bedacht, kan uiteindelijk altijd blijven. Zo wordt het Wachtend Land een permanent onderdeel van de gebiedsontwikkeling van De Blaricummermeent.